Co prosazuji v politice?


Fér jednání vždy a všude!

Přísně trestat korupci!

Finanční prostředky investovat hospodárně a účelně!

JUDr.Monika Krobová Hášová
kandidátka TOP 09 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Narodila jsem se 16.1. 1963 v Praze, dětství jsem prožila v Horních Počernicích a nyní žiji již 25 let na Malé Straně. Jsem vdaná a vychovávám dva syny. Od svých 13ti let jsem vrcholově sportovala a reprezentovala naši republiku v rychlostním plavání s ploutvemi a sportovním potápění. Po absolvování sportovního gymnázia v Praze 7, Nad Štolou jsem vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1985 jsem zahájila svou právní praxi ve státní správě , na Úřadě městské části Prahy 1 a později na Ministerstvu kultury. Od roku 1993 jsem samostatnou advokátkou, poskytuji bezplatné porady a právní pomoc pro občany Prahy 1, od vzniku Malostranských a Staroměstských novin odpovídám ve své rubrice čtenářům na jejich právní dotazy. Počátkem roku 2010 jsem vstoupila aktivně do politiky, do strany TOP 09 a stejně jako moji kolegové jsem byla motivovaná snahou zamezit známým nešvarům a pomoci prosadit zájmy našich voličů. Po úspěšném boji se zákeřnou nemocí , mám své priority a hodnoty jasně vymezeny , jednám vždy přímočaře a fér. |Základní smysl života vidím ve fungující a spokojené rodině. Chování rodičů je vždy příkladem a modelem chování pro naše děti. Naše chování ukazuje cestu budoucím generaci.

Na podzim roku 2010 jsem se stala zastupitelkou hlavního města Prahy a začala prosazovat sport a zdravý životní styl. Pracuji jako neuvolněná zastupitelka v komisi sportovní a komisi pro sportovní granty. Vedu také Komisi rady pro cyklistickou dopravu v které hlídám účelnost a hospodárnost investic do cyklostezek. V tomto volebním období se snažím vytvořit podmínky pro BIKE SHARING v Praze. Výpůjční stanice s koly fungují ve všech evropských metropolích a Praha by neměla být výjimkou. Významně jsem se podílela na podpoře udělení grantů na rekonstrukci a údržbu pražských plaveckých bazénů . Jako advokát jsem platnou členkou výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy – kontrolního, hospodářského a legislativního . Jsem předsedkyní Komise pro občanské záležitosti, ve které se udělují čestná občanství a Ceny Prahy 1 .

Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem a různorodé právní praxi bych se v Poslanecké sněmovně ráda podílela na tvorbě zákonů, které by pomáhaly zkvalitnit oblast zdravotnictví , chránili práva pacientů a v oblasti rodinného práva chránily týrané ženy, ženy samoživitelky a děti. Chtěla bych také prosadit zajištění pracovních příležitostí ve věznicích k realizaci již zákonné povinnosti vězňů pracovat!

Jako zástupkyně Prahy v celostátní expertní legislativní komisi TOP 09 už mám k pozitivním změnám zákonů připraveny jasné a konkrétní návrhy.

JUDr. Monika Krobová Hášová