Vítejte na stránkách mé advokátní kanceláře!

Právnické vzdělání jsem získala na Univerzitě Karlově v Praze, promovala jsem v roce 1985, od té doby se intenzivně věnuji své profesi.Jako samostatná advokátka pracuji od 1.ledna 1993,mám svou advokátní kancelář v centru Prahy.

Nabízím své služby v zastupování klientů před soudy, před správními orgány, v sepisování smluv z oblasti práva rodinného, trestního, občanského a obchodního.

Mým cílem byl vždy spokojený klient a preferuji být tzv. rodinným advokátem, který pomáhá svému klientovi ve všech oblastech práva.