Oblasti práva

trestní právo
obhajobě v trestních věcech se věnuji od mého vstupu do advokacie v roce 1993, poskytuji jak jednorázové porady, tak zastoupení v trestním řízení, rovněž často zastupuji poškozené, kteří jednáním obžalovaného utrpěli majetkovou či jinou újmu

občanské právo
v této oblasti zastupuji strany v soudních sporech popř. vedu strany ke smírnému řešení a dohodě , provádím převody nemovitostí a jiné druhy smluv mezi občany, specializuji se na oblast bytového práva, realizuji nájemní smlouvy jejichž předmětem jsou byty a nebytové prostory

rodinné právo
řeším spory o úpravu práv a povinností k nezletilým dětem, rozvody manželství, určení výživného před a po rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů atd…

obchodní právo
opět nabízím právní zastoupení advokátem při jednání před soudem, sepis žalob, opravných prostředků a jiných podání, likvidace obchodních společností „tzv. na klíč“ zastupuji bytová družstva a společenství vlastníků jednotek ve všech situacích- činím porady, připravuji znění stanov „na míru“ a zastupuji družstva i SVJ před soudem

autorské právo a ochranné známky
porady a právní servis v této oblasti, zastoupení u soudu, podání u příslušných úřadů, smlouvy spojené s filmovou a divadelní produkcí, obhajoba klienta v případě sdělení obvinění v trestní věci v oblasti porušení autorských práv adt….

dědické právo
stylizace závětí a listin o vydědění, konzultace,zastupovaní dědiců v dědickém řízení před soudem i projednávání dědictví u notáře