Ceník služeb

V oblasti smluvního vztahu s klientem preferuji vždy dohodu k oboustranné spokojenosti, s tím, že základem je kritérium náročnosti a rozsahu prací, popř. finanční částka, která je předmětem sporu, nicméně:

jednorázovou právní poradu v délce
1 hod. účtuji sazbou 1 000,-Kč bez DPH

základní sazba za jeden úkon právní pomoci činí
2 000,-Kč za každé započaté 2 hodiny spolu s paušální částkou(náš tarif) 300,-Kč,bez DPH

převody nemovitostí – smlouvy kupní a darovací částečně hodnotím podle jejich ceny, nicméně základní cena činí 10 000,-Kč za převod včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí bez DHP

další možné specifické služby ocením „na míru“ po dohodě s jednotlivými klienty.